Saltatu nabigazioa

Atmosfera ezagutzen

Noizbait pentsatu duzue zergatik den Lurra eguzki-sistemako planeten artean bizitza duen bakarra (guk dakigula)? Lurraren atmosferak zerikusirik badu? Organismoek atmosferako gasak behar dituzte bizitzeko?

Zergatik da garrantzitsua atmosfera ezagutzea? Atmosfera, haren konposizioa, egitura, jatorria eta bertan gertatzen diren aldaketak ezagutu behar ditugu haren garrantzia eta gure bizitzan duen eragina baloratzeko.

Zenbait erronka proposatzen ditugu atmosfera zehatz eta sakon ezagutzeko atazan sakontzeko.

Gure patuaren arkitektoak gara

Albert Einstein

 

Ibilbidea

2

Orain, jarraitu beharreko ibilbidea zehaztuko dugu


 

{"typeGame":"Mapa","instructions":"","showMinimize":false,"showActiveAreas":false,"author":"","url":"resources/cloud_sky_mountain_snow-7497.jpg","authorImage":"","altImage":"","itinerary":{"showClue":false,"clueGame":"","percentageClue":40,"showCodeAccess":false,"codeAccess":"","messageCodeAccess":""},"points":[{"id":"p342990756760","title":"Atmosferaren jatorria","type":2,"url":"","video":"","x":0.4365284974093264,"y":0.19281553990632586,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a342990756760","pts":[{"id":"p1111106756818","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a1111106756818","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1111106756818","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s342990756760","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""},{"id":"p1030124001581","title":"Los gases de la atmósfera","type":2,"url":"","video":"","x":0.4378238341968912,"y":0.2918446661199181,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1030124001581","pts":[{"id":"p953405431139","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a953405431139","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s953405431139","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1030124001581","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""},{"id":"p1413001423533","title":"La estructura de la atmósfera","type":2,"url":"","video":"","x":0.4365284974093264,"y":0.3966990350519569,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1413001423533","pts":[{"id":"p119598742466","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a119598742466","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s119598742466","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1413001423533","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""},{"id":"p909574795868","title":"Cambios atmosféricos","type":2,"url":"","video":"","x":0.43911917098445596,"y":0.5015533447265625,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a909574795868","pts":[{"id":"p1597354330125","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a1597354330125","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1597354330125","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s909574795868","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""}],"isScorm":0,"textButtonScorm":"Guardar la puntuación","repeatActivity":false,"textAfter":"","evaluation":0,"selectsGame":[{"typeSelect":0,"numberOptions":4,"quextion":"","options":["","","",""],"solution":"","solutionWord":"","percentageShow":35,"msgError":"","msgHit":""}],"isNavigable":true,"showSolution":true,"timeShowSolution":3,"version":2,"percentajeIdentify":100,"percentajeShowQ":100,"percentajeQuestions":100,"autoShow":false,"optionsNumber":0,"msgs":{"msgSubmit":"Enviar","msgIndicateWord":"Proporcione una palabra o expresión","msgClue":"¡Genial! La pista es:","msgErrors":"Errores","msgHits":"Aciertos","msgScore":"Puntuación","msgMinimize":"Minimizar","msgMaximize":"Maximizar","msgFullScreen":"Pantalla Completa","msgNoImage":"Pregunta sin imágenes","msgSuccesses":"¡Correcto! | ¡Excelente! | ¡Genial! | ¡Muy bien! | ¡Perfecto!","msgFailures":"¡No era eso! | ¡Incorrecto! | ¡No es correcto! | ¡Lo sentimos! | ¡Error!","msgTryAgain":"Necesita al menos un %s% de respuestas correctas para conseguir la información. Vuelva a intentarlo.","msgEndGameScore":"Antes de guardar la puntuación comience la partida.","msgScoreScorm":"La puntuación no se puede guardar porque esta página no forma parte de un paquete SCORM.","msgPoint":"Punto","msgAnswer":"Responder","msgOnlySaveScore":"¡Sólo puede guardar la puntuación una vez!","msgOnlySave":"Sólo puede guardar una vez","msgInformation":"Información","msgYouScore":"Su puntuación","msgOnlySaveAuto":"Su puntuación se guardará después de cada pregunta. Sólo puede jugar una vez.","msgSaveAuto":"Su puntuación se guardará automáticamente después de cada pregunta.","msgSeveralScore":"Puede guardar la puntuación tantas veces como quiera","msgYouLastScore":"La última puntuación guardada es","msgActityComply":"Ya ha realizado esta actividad.","msgPlaySeveralTimes":"Puede realizar esta actividad cuantas veces quiera","msgClose":"Cerrar","msgPoints":"puntos","msgQuestions":"Preguntas","msgAudio":"Audio","msgAccept":"Aceptar","msgYes":"Sí","msgNo":"No","msgShowAreas":"Mostrar áreas activas","msgShowTest":"Mostrar cuestionario","msgGoActivity":"Pulsa aquí para realizar esta actividad","msgSelectAnswers":"Selecciona las opciones correctas y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgCheksOptions":"Marca todas las opciones en el orden adecuado y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgWriteAnswer":"Escribe la palabra o expresión correcta y pulsa en el botón 'Responder'.","msgIdentify":"Identificar","msgSearch":"Buscar","msgClickOn":"Pulsa sobre","msgReviewContents":"Debes repasar el %s% de los contenidos de la actividad antes de completar el cuestionario.","msgScore10":"¡Todo perfecto! ¡Enhorabuena! ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore4":"No has superado esta prueba. Repasa sus contenidos e inténtalo de nuevo. ¿Deseas repetir la actividad?","msgScore6":"¡Estupendo! Has superado la prueba, pero seguro que lo puedes mejorar. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore8":"¡Casi perfecto! Aún lo puedes hacer mejor. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgNotCorrect":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect1":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect2":"y la respuesta correcta es","msgNotCorrect3":"¡Prueba otra vez!","msgAllVisited":"¡Genial! Has visitado los puntos necesarios.","msgCompleteTest":"Puedes completar el cuestionario.","msgPlayStart":"Pulse aquí para empezar","msgSubtitles":"Subtítulos","msgSelectSubtitles":"Selecciona un archivo de subtítulos. Formatos válidos:","msgNumQuestions":"Número de preguntas","msgHome":"Inicio","msgReturn":"Volver"}}

 Atmosferaren historian murgilduko gara irakurketa zientifiko baten eta bideo interaktibo baten bidez.

Modu esperimentalean egiaztatuko ditugu airearen ezaugarriak eta propietateak. 

 

Lurraren geruzetan zehar bidaiatuko dugu, orrimarkatzaile atmosferikoak egiteko eta tamainari buruz eztabaidatzeko.

Meteorologia aurreikusiko dugu eta klima-aldaketari buruz eztabaidatuko dugu, zenbait jardueraren bidez.

pxhereren irudia. Jabari publiko

  1. Atmosferaren jatorria. Atmosferaren historian murgilduko gara irakurketa zientifiko baten eta bideo interaktibo baten bidez.
  2. Atmosferako gasak. Modu esperimentalean egiaztatuko ditugu airearen ezaugarriak eta propietateak. 
  3. Atmosferaren egitura. Lurraren geruzetan zehar bidaiatuko dugu, orrimarkatzaile atmosferikoak egiteko eta tamainari buruz eztabaidatzeko.
  4. Atmosferako aldaketak. Meteorologia aurreikusiko dugu eta klima-aldaketari buruz eztabaidatuko dugu, zenbait jardueraren bidez.

Su navegador no es compatible con esta herramienta.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)