Saltatu nabigazioa

Atmosfera, ezinbestekoa izaki bizidunentzat

Lurra inguratzen duen atmosferak bizia mantentzeko funtsezko funtzioak betetzen ditu:

 • Eguzkiaren erradiazio ultramore (UM) kaltegarria iragazten duen ozono-geruza du.
 • Klima erregulatzen du, bai ozeanoen eta masa kontinentalen gaineko aire hotz eta beroko masen mugimenduarekin bai ozeano-korronteen eta ur-lurrunaren garraioan duen eraginarekin, zeina ondoren prezipitazio gisa isurtzen baita kontinenteetan.
 • Izaki bizidunentzat funtsezkoak diren elementu kimiko batzuen gordailua da, adibidez karbonoa eta nitrogenoa.

Gutxitan konturatzen gara ezohiko zerbaitek inguratzen gaituela

Paulo Coelho

 

Ibilbidea

2

Pulsa sobre las áreas o iconos activos de la imagen.

{"typeGame":"Mapa","instructions":"","showMinimize":false,"showActiveAreas":false,"author":"","url":"resources/landscape_valley_mist_misty_mountain_sunrise_view_rural-1096577.jpg","authorImage":"","altImage":"","itinerary":{"showClue":false,"clueGame":"","percentageClue":40,"showCodeAccess":false,"codeAccess":"","messageCodeAccess":""},"points":[{"id":"p1154682227177","title":"Atmosfera babeslea","type":2,"url":"","video":"","x":0.04533678756476684,"y":0.10301881067961165,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a1154682227177","pts":[{"id":"p1275369613359","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a1275369613359","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1275369613359","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s1154682227177","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""},{"id":"p399477201057","title":"Lurreko albedoa","type":2,"url":"","video":"","x":0.046632124352331605,"y":0.180688713592233,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a399477201057","pts":[{"id":"p266193949570","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a266193949570","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s266193949570","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s399477201057","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""},{"id":"p298184833546","title":"Kutsadura atmosferikoa","type":2,"url":"","video":"","x":0.046632124352331605,"y":0.2661256067961165,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a298184833546","pts":[{"id":"p172014940685","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a172014940685","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s172014940685","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s298184833546","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""},{"id":"p881497981748","title":"Jaurtiketa atmosferikoa","type":2,"url":"","video":"","x":0.04922279792746114,"y":0.3554459951456311,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":20,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a881497981748","pts":[{"id":"p553606953249","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","toolTip":"","link":"","map":{"id":"a553606953249","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s553606953249","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"slides":[{"id":"s881497981748","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"audio":"","link":"","toolTip":""}],"isScorm":0,"textButtonScorm":"Guardar la puntuación","repeatActivity":false,"textAfter":"","evaluation":0,"selectsGame":[{"typeSelect":0,"numberOptions":4,"quextion":"","options":["","","",""],"solution":"","solutionWord":"","percentageShow":35,"msgError":"","msgHit":""}],"isNavigable":true,"showSolution":true,"timeShowSolution":3,"version":2,"percentajeIdentify":100,"percentajeShowQ":100,"percentajeQuestions":100,"autoShow":false,"optionsNumber":0,"msgs":{"msgSubmit":"Enviar","msgIndicateWord":"Proporcione una palabra o expresión","msgClue":"¡Genial! La pista es:","msgErrors":"Errores","msgHits":"Aciertos","msgScore":"Puntuación","msgMinimize":"Minimizar","msgMaximize":"Maximizar","msgFullScreen":"Pantalla Completa","msgNoImage":"Pregunta sin imágenes","msgSuccesses":"¡Correcto! | ¡Excelente! | ¡Genial! | ¡Muy bien! | ¡Perfecto!","msgFailures":"¡No era eso! | ¡Incorrecto! | ¡No es correcto! | ¡Lo sentimos! | ¡Error!","msgTryAgain":"Necesita al menos un %s% de respuestas correctas para conseguir la información. Vuelva a intentarlo.","msgEndGameScore":"Antes de guardar la puntuación comience la partida.","msgScoreScorm":"La puntuación no se puede guardar porque esta página no forma parte de un paquete SCORM.","msgPoint":"Punto","msgAnswer":"Responder","msgOnlySaveScore":"¡Sólo puede guardar la puntuación una vez!","msgOnlySave":"Sólo puede guardar una vez","msgInformation":"Información","msgYouScore":"Su puntuación","msgOnlySaveAuto":"Su puntuación se guardará después de cada pregunta. Sólo puede jugar una vez.","msgSaveAuto":"Su puntuación se guardará automáticamente después de cada pregunta.","msgSeveralScore":"Puede guardar la puntuación tantas veces como quiera","msgYouLastScore":"La última puntuación guardada es","msgActityComply":"Ya ha realizado esta actividad.","msgPlaySeveralTimes":"Puede realizar esta actividad cuantas veces quiera","msgClose":"Cerrar","msgPoints":"puntos","msgQuestions":"Preguntas","msgAudio":"Audio","msgAccept":"Aceptar","msgYes":"Sí","msgNo":"No","msgShowAreas":"Mostrar áreas activas","msgShowTest":"Mostrar cuestionario","msgGoActivity":"Pulsa aquí para realizar esta actividad","msgSelectAnswers":"Selecciona las opciones correctas y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgCheksOptions":"Marca todas las opciones en el orden adecuado y pulsa sobre el botón 'Responder'.","msgWriteAnswer":"Escribe la palabra o expresión correcta y pulsa en el botón 'Responder'.","msgIdentify":"Identificar","msgSearch":"Buscar","msgClickOn":"Pulsa sobre","msgReviewContents":"Debes repasar el %s% de los contenidos de la actividad antes de completar el cuestionario.","msgScore10":"¡Todo perfecto! ¡Enhorabuena! ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore4":"No has superado esta prueba. Repasa sus contenidos e inténtalo de nuevo. ¿Deseas repetir la actividad?","msgScore6":"¡Estupendo! Has superado la prueba, pero seguro que lo puedes mejorar. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgScore8":"¡Casi perfecto! Aún lo puedes hacer mejor. ¿Deseas repetir esta actividad?","msgNotCorrect":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect1":"¡No es correcto! Has pulsado sobre","msgNotCorrect2":"y la respuesta correcta es","msgNotCorrect3":"¡Prueba otra vez!","msgAllVisited":"¡Genial! Has visitado los puntos necesarios.","msgCompleteTest":"Puedes completar el cuestionario.","msgPlayStart":"Pulse aquí para empezar","msgSubtitles":"Subtítulos","msgSelectSubtitles":"Selecciona un archivo de subtítulos. Formatos válidos:","msgNumQuestions":"Número de preguntas","msgHome":"Inicio","msgReturn":"Volver"}}

Eguzkiaren erradiazioak eta atmosferaren iragazkiak ikertuko ditugu eta ozono-geruzari buruz eztabaidatuko dugu.

Albedoa ezagutuko dugu, eta berotegi-efektuari buruzko joko eta esperimentuak landuko ditugu.

Kutsadura atmosferikoa ikertuko dugu eta euri azidoaren eraginak simulatuko ditugu.

Ikasitakoa aplikatuko dugu telebistako elkarrizketa batean: drone baten fikziozko jaurtiketa atmosferan zehar

 pxhereren irudia. Jabari publikoa

 1. Atmosfera babeslea. Eguzkiaren erradiazioak eta atmosferaren iragazkiak ikertuko ditugu eta ozono-geruzari buruz eztabaidatuko dugu.
 2. Lurreko albedoa. Albedoa ezagutuko dugu, eta berotegi-efektuari buruzko joko eta esperimentuak landuko ditugu.
 3. Kutsadura atmosferikoa. Kutsadura atmosferikoa ikertuko dugu eta euri azidoaren eraginak simulatuko ditugu.
 4. Azken produktua: jaurtiketa atmosferikoa. Ikasitakoa aplikatuko dugu telebistako elkarrizketa batean: drone baten fikziozko jaurtiketa atmosferan zehar.
  Su navegador no es compatible con esta herramienta.

  Creado con eXeLearning (Ventana nueva)