Saltatu nabigazioa

Lurreko albedoa

Albedoa gainazal orok islatzen duen erradiazio-ehunekoa da, harengan eragiten duen erradiazioarekiko. Gainazal argien albedo-balioak ilunenak baino handiagoak dira, eta distiratsuenak mateenak baino handiagoak. Lurreko batez besteko albedoa 0.3 ingurukoa da. Lurrazalari aplikatuz gero, zenbat eta albedo handiagoa, orduan eta energia gehiago islatzen du espaziora, eta orduan eta tenperatura gutxiago atxikitzen du.

.

CristianManieri. Polosak (Pixabay License)

Eragin horrek lotura zuzena du berotze globalaren fenomenoarekin. Etengabeko elurteen eta izotzen eremuetan, adibidez poloetan, albedoa oso handia da, elurrak eta izotzak ia eguzki-erradiazio osoa islatzen dutelako; aldiz, basoek albedo txikia dute, kolore berdeak erradiazio handia xurgatzen duelako, eta, beraz, ia ez dute eguzkiaren argirik islatzen.

Iker dezagun nola sortzen den berotze globala!

Ataza: Berotegi-efektua

Iraupena:
2 saio
Taldeak:
Taldean

Berotegi-efektua fenomeno naturala da, eta batez besteko tenperatura-maila mantentzen laguntzen du lurrazalean. Hori funtsezkoa da Lurreko bizirako; izan ere, fenomeno hori gabe, batez besteko tenperatura -18°C-koa izango litzateke, eta ez egungo 15°C-koa (batezbestekoa).

Wikipedia. Efecto Berotegi efektua (Jabari publikoa)

Berotegi-efektuaren eskema honetan jasotzen dira espazioaren, atmosferaren eta lurrazalaren arteko energia-fluxuak. Grafiko honetan, xurgatutako erradiazioa eta igorritakoa berdinak dira; beraz, Lurra ez da berotzen, hoztu baizik. Atmosferak lurrazaletik igorritako energia hartu eta birziklatzeko duen gaitasuna da berotegi-efektua ezaugarritzen duen fenomenoa.

Iker dezagun berotegi-efektua!

Ataza hau taldean egingo dugu. Ikerketa esperimental eta teoriko bat egingo dugu berotegi-efektuari buruz, eta, amaieran, egindako ikerketari buruzko txosten bat entregatuko dugu.

Gaian sartuko gara “Video QuExt” joko baten bidez. Jokoan, galderak agertuko dira, erantzuteko denborarekin, eta erantzun zuzena aukeratu behar da. Puntuazio handiena lortzen duena izango da irabazlea. Jokoa banaka egingo dugu.

VideoQuExt

Elija la respuesta correcta

2
%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C4%FB%F6%F7%FD%C3%E7%D7%EA%E6%B0%BE%B0%F7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%C3%E7%D7%EA%E6%B0%A8%A3%A3%A7%BE%B0%FB%F6%C4%FB%F6%F7%FD%C3%E7%D7%EA%E6%B0%A8%B0%FA%E6%E6%E2%E1%A8%BD%BD%EB%FD%E7%E6%E7%BC%F0%F7%BD%CB%DE%D4%DE%EA%C3%A2%E6%A2%A5%D3%B0%BE%B0%E1%E6%F3%E0%E6%C4%FB%F6%F7%FD%C3%E7%D7%EA%E6%B0%A8%A2%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%B7%A1%D1%E2%B7%A1%D7%D7%FE%FB%F8%F3%B7%A0%A2%FE%F3%B7%A0%A2%E0%F7%E1%E2%E7%F7%E1%E6%F3%B7%A0%A2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%B7%A1%D1%BD%E2%B7%A1%D7%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%D7%FE%FB%F8%F3%B2%FE%F3%B2%E0%F7%E1%E2%E7%F7%E1%E6%F3%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F3%FC%E1%E5%F7%E0%E1%C0%F3%FF%F6%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%E7%E1%F7%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%E6%E0%E7%F7%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%A1%BE%B0%FB%E6%FB%FC%F7%E0%F3%E0%EB%B0%A8%E9%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FE%E7%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F5%F7%D1%FE%E7%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%E1%FA%FD%E5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%B0%EF%BE%B0%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%F6%E0%A3%EA%E7%E1%E5%EA%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A3%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D4%F7%FC%FD%FF%F7%FC%FD%B2%FC%F3%E6%E7%E0%F3%FE%F3%BE%B2%F0%FB%E8%FB%F3%B2%FF%F3%FC%E6%F7%FC%E6%E8%F7%F9%FD%B2%F0%F7%FA%F3%E0%E0%F7%E8%F9%FD%B2%F0%F3%FE%F6%FB%FC%E6%E8%F3%F9%B2%FB%E8%F3%E6%F7%F9%FD%B2%F3%E7%F9%F7%E0%F3%B2%F7%FF%F3%E6%F7%FC%B2%F6%E7%F7%FC%F3%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%BE%B0%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%B2%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F3%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%A7%E5%FF%A4%E4%FB%FA%EB%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%AB%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C8%F7%FB%FC%B2%F6%F3%B2%DE%E7%E0%E0%F3%E0%F7%FC%B2%F0%F3%E6%F7%E8%B2%F0%F7%E1%E6%F7%F9%FD%B2%E6%F7%FC%E2%F7%E0%F3%E6%E7%E0%F3%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%BF%A3%A7%B2%B2%28%D1%B0%BE%B0%A3%A7%B2%28%D1%B0%BE%B0%A3%AA%B2%B2%28%D1%B0%BE%B0%A0%A2%B2%28%D1%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A3%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%B2%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F3%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%E0%A0%E1%A4%EA%E1%EA%FC%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A0%AB%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C8%F7%FB%FC%B2%FB%E8%F3%FC%F5%FD%B2%FE%FB%E6%E8%F3%E6%F7%F9%F7%B2%DE%E7%E0%E0%F3%E0%F7%FC%B2%E6%F7%FC%E2%F7%E0%F3%E6%E7%E0%F3%B2%F3%E6%FF%FD%E1%F4%F7%E0%F3%F9%B2%E6%EA%FB%FF%FB%E1%E6%F3%F9%B2%FA%F3%E0%E0%F3%E2%F3%E6%E7%F9%FD%B2%F7%E8%B2%F0%F3%FE%FB%E6%E7%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%BF%A3%A7%B2%B2%28%D1%B0%BE%B0%A0%B2%B2%28%D1%B0%BE%B0%BF%A3%AA%B2%B2%28%D1%B0%BE%B0%A7%B2%B2%28%D1%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%B2%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F3%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%E7%F0%EA%FE%EA%E4%E1%E6%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A6%A0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C8%F7%FB%FC%B2%F5%F3%E1%B2%F6%F3%E7%F6%F7%B2%B7%B2%AB%AB%BE%AB%A1%F3%FC%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%DD%EA%FB%F5%F7%FC%FD%BE%B2%FF%F7%E6%F3%FC%FD%B2%F7%E6%F3%B2%F3%E0%F5%FD%FC%B0%BE%B0%DC%FB%E6%E0%FD%F5%F7%FC%FD%BE%D9%F3%E0%F0%FD%FC%FD%B2%F6%FB%FD%EA%FB%F6%FD%B2%F7%E6%F3%B2%F3%E0%F5%FD%FC%B0%BE%B0%DD%EA%FB%F5%F7%FC%FD%BE%B2%FC%FB%E6%E0%FD%F5%F7%FC%FD%B2%F7%E6%F3%B2%F3%E0%F5%FD%FC%B0%BE%B0%DD%EA%FB%F5%F7%FC%FD%BE%B2%FF%F7%E6%F3%FC%FD%B2%F7%E6%F3%B2%FC%FB%E6%E0%FD%F5%F7%FC%FD%BC%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%B2%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F3%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%EB%AA%A4%F3%E6%FF%A3%FA%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A7%A0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C8%F7%FB%FC%E6%E8%E7%F9%B2%F6%FB%E0%F3%B2%F0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%BF%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F3%FC%B2%F7%E0%F3%F5%FB%FC%F3%B2%F6%E7%E6%F7%FC%B2%F5%F3%E1%F3%F9%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D9%F3%E0%F0%FD%FC%FD%B2%F6%FB%FD%EA%FB%F6%FD%B0%BE%B0%DC%FB%E6%E0%FD%F5%F7%FC%FD%B0%BE%B0%DD%EA%FB%F5%F7%FC%FD%B0%BE%B0%D3%E0%F5%FD%FC%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%B2%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F3%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%EB%E2%F6%FF%FA%E5%A3%AB%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A4%A2%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A3%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C2%E0%FD%E2%FD%E0%E6%E8%FB%FD%B2%F7%F5%FD%F9%FB%F3%FC%BE%B2%F0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%BF%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F9%FD%B2%F5%F3%E1%F7%F9%B2%F0%F7%E0%F7%FC%B2%E8%F7%E0%F7%F5%FB%FC%F3%B2%F0%F7%E6%F7%E6%E8%F7%FC%B2%F6%E7%E6%F7%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D9%F3%E0%F0%FD%FC%FD%B2%F6%FB%FD%EA%FB%F6%FD%B0%BE%B0%DC%FB%E6%E0%FD%F5%F7%FC%FD%B0%BE%B0%DD%EA%FB%F5%F7%FC%FD%B0%BE%B0%D3%E0%F5%FD%FC%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%F3%FB%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%AB%FC%F4%FC%A6%E4%EB%E3%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A4%AA%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A3%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%BF%F5%F3%E1%F7%FC%B2%F9%FD%FC%E6%E8%F7%FC%E6%E0%F3%E8%FB%FD%F3%F9%B2%F5%FD%E0%F3%B2%F7%F5%FB%E6%F7%FC%B2%F0%F3%F6%E7%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D9%F3%E0%F0%FD%FC%FD%B2%F6%FB%FD%EA%FB%F6%FD%B0%BE%B0%DC%FB%E6%E0%FD%F5%F7%FC%FD%B0%BE%B0%DD%EA%FB%F5%F7%FC%FD%B0%BE%B0%D3%E0%F5%FD%FC%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%E6%FF%FD%E1%F4%F7%E0%F3%F9%B2%F0%F7%E0%FD%B2%F5%F7%FA%FB%F3%F5%FD%B2%FA%F3%E0%E6%E8%F7%FC%B2%F6%E7%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%F5%A6%A3%F4%EB%A2%E7%A5%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A5%A5%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C8%F7%E0%F9%B2%F7%E8%B2%F6%E7%B2%F7%FC%F7%E0%F5%FB%F3%B2%F3%E6%EA%FB%F9%FB%E6%E8%F7%F3%B2%F7%E0%F3%F5%FB%E6%F7%FC%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%E6%F7%FC%E2%F7%E0%F3%E6%E7%E0%F3%BF%FB%F5%FD%F7%E0%F3%B0%BE%B0%C2%FD%FE%FD%F7%FC%B2%E7%E0%E6%E8%F7%F3%B0%BE%B0%C1%E7%E6%F7%F9%B0%BE%B0%C6%F7%FC%E2%F7%E0%F3%E6%E7%E0%F3%B2%F8%F3%FB%E1%E6%F7%F3%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A1%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%E6%FF%FD%E1%F4%F7%E0%F3%F9%B2%F0%F7%E0%FD%B2%F5%F7%FA%FB%F3%F5%FD%B2%FA%F3%E0%E6%E8%F7%FC%B2%F6%E7%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%A4%F9%FB%EA%F1%A7%F7%AA%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%A2%A3%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C8%F7%E0%F5%F3%E6%FB%F9%B2%FA%F3%FC%F6%FB%E6%E8%F7%FC%B2%F6%FB%E0%F3%B2%F0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%BF%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F9%FD%B2%F5%F3%E1%F3%F9%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D7%E0%E0%F7%F5%F3%FB%F3%F9%B2%F7%E0%E0%F7%E6%E8%F7%F3%B0%BE%B0%D0%FB%E8%E6%F3%FC%FE%F7%E0%FB%F3%B2%FF%E7%E0%E0%FB%E8%E6%F7%F3%B0%BE%B0%D7%F5%E7%E8%F9%FB%BF%F7%FC%F7%E0%F5%FB%F3%B2%F7%E0%F3%F0%FB%FE%E6%E8%F7%F3%F5%F3%E6%FB%F9%B0%BE%B0%C2%F7%E6%E0%FD%FE%FB%FD%E0%FB%F9%B2%F7%E8%B2%F7%E0%F3%F0%FB%FE%E6%E8%F7%F3%F5%F3%E6%FB%F9%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%E6%FF%FD%E1%F4%F7%E0%F3%F9%B2%F0%F7%E0%FD%B2%F5%F7%FA%FB%F3%F5%FD%B2%FA%F3%E0%E6%E8%F7%FC%B2%F6%E7%B0%EF%BE%E9%B0%FB%F6%B0%A8%B0%E1%A0%F4%FE%FA%E3%F6%F4%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%B0%A8%A1%BE%B0%E2%FD%FB%FC%E6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%A2%A5%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A2%BE%B0%FC%E7%FF%F0%F7%E0%DD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A6%BE%B0%EA%B0%A8%A2%BE%B0%EB%B0%A8%A2%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%FE%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E7%E0%FE%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E1%FD%E7%FC%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%FF%F3%F5%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A3%BE%B0%FB%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F4%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%A2%BE%B0%F7%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E3%E7%F7%EA%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DC%FD%FE%F3%B2%FF%E7%E0%E0%FB%E8%E6%E7%B2%F0%F7%E0%FD%E6%F7%F5%FB%BF%F7%F4%F7%F9%E6%E7%F9%FD%B2%F5%F3%E1%F7%FC%B2%F7%FF%FB%E1%FB%FD%F3%AD%B0%BE%B0%FD%E2%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%C9%B0%D0%FB%E8%FB%F9%FE%F7%E6%F3%B2%F7%E0%F3%F0%FB%FE%E6%E8%F7%FC%B0%BE%B0%DB%F9%F3%E6%E8%F3%B2%F7%E0%E0%F7%F5%F3%FB%B2%F5%FB%E1%F3%B2%F7%E0%F3%F0%FB%FE%FB%E8%B0%BE%B0%D3%E7%E6%FD%F3%B2%F7%E0%F3%F0%FB%FE%FB%E8%B0%BE%B0%C8%E7%FA%F3%FB%E6%E8%FB%F9%B2%F7%E8%B2%FE%F3%FC%F6%F3%E6%E8%F7%F3%B0%CF%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%A2%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%E6%FF%FD%E1%F4%F7%E0%F3%F9%B2%F0%F7%E0%FD%B2%F5%F7%FA%FB%F3%F5%FD%B2%FA%F3%E0%E6%E8%F7%FC%B2%F6%E7%B0%EF%CF%BE%B0%FB%E1%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%A2%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D0%E7%E6%E6%FD%FC%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%D5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%E0%F7%E2%F7%F3%E6%D3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E0%F7%FE%FD%F3%F6%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E2%E0%F7%E4%FB%F7%E5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E2%F3%E7%E1%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D3%F4%E6%F7%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%F7%EA%E6%D4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F5%F3%FF%F7%DF%FD%F6%F7%B0%A8%A3%BE%B0%F4%F7%F7%F6%D0%F3%F1%F9%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%D4%D0%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%E4%FB%F6%F7%FD%C6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F1%E7%E1%E6%FD%FF%DF%F7%E1%E1%F3%F5%F7%E1%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E4%F7%E0%E1%FB%FD%FC%B0%A8%A0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FB%E1%DC%F3%E4%FB%F5%F3%F0%FE%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E0%F7%E2%F7%F3%E6%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%E2%F7%E0%F1%F7%FC%E6%F3%F8%F7%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%A3%A2%A2%BE%B0%FF%FD%F6%F7%D0%FD%F3%E0%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%C2%E7%FE%E1%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%D7%FC%E4%FB%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D5%F3%FF%F7%DD%E4%F7%E0%B0%A8%B03%D4%FB%FC%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%E7%F7%B0%A8%B03%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%DE%F3%B2%E2%FB%E1%E6%F3%B2%F7%E1%A8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%E5%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FE%E1%F7%B2%F3%E3%E7%7F%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F7%FF%E2%F7%E8%F3%E0%B2%FD%E6%E0%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DA%F3%E1%B0%A8%B0%C6%FB%F7%FC%F7%B2%B7%A3%B2%F3%F1%FB%F7%E0%E6%FD%E1%B2%EB%B2%B7%A0%B2%F4%F3%FE%FE%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%F6%F7%D3%F1%F1%F7%E1%E1%B0%A8%B0%D1a%F6%FB%F5%FD%B2%F6%F7%B2%F3%F1%F1%F7%E1%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B03%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%DE%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B2%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%F0%F3%B2%F0%E7%E1%F1%F3%FC%F6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%E0%E0%FD%E0%E1%B0%A8%B0%D7%E0%E0%FD%E0%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%FB%E6%E1%B0%A8%B0%D3%F1%FB%F7%E0%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%F7%FF%E2%FD%B2%E2%FD%E0%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%C4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%EA%FB%E6%D4%E7%FE%FE%C1%F1%E0%F7%F7%FC%B0%A8%B0%C1%F3%FE%FB%E0%B2%F6%F7%FE%B2%FF%FD%F6%FD%B2%E2%F3%FC%E6%F3%FE%FE%F3%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%E7%FF%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%DCh%FF%F7%E0%FD%B2%F6%F7%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B2%E1%FB%FC%B2%FB%FFs%F5%F7%FC%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FD%FE%B0%A8%B03%D0%FB%F7%FC%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%C6%B0%A8%B0%DA%F3%B2%E2%F7%E0%F6%FB%F6%FD%B2%A1%A1%A2%B2%E2%E7%FC%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%F7%DE%FB%E4%F7%B0%A8%B0%DA%F3%B2%E2%F7%E0%F6%FB%F6%FD%B2%E7%FC%F3%B2%E4%FB%F6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%E1%E6%DE%FB%E4%F7%E1%B0%A8%B03%DA%F3%B2%E2%F7%E0%F6%FB%F6%FD%B2%E6%FD%F6%F3%E1%B2%E1%E7%E1%B2%E4%FB%F6%F3%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FE%FE%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B03%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F3%F6%F3%E1%B2%FE%F3%E1%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B03%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B23%D7%EA%F1%F7%FE%F7%FC%E6%F7%B3%B2%EE%B23%D5%F7%FC%FB%F3%FE%B3%B2%EE%B23%DF%E7%EB%B2%F0%FB%F7%FC%B3%B2%EE%B23%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%FD%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B03%DC%FD%B2%F7%E0%F3%B2%F7%E1%FD%B3%B2%EE%B23%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B23%DC%FD%B2%F7%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B3%B2%EE%B23%DE%FD%B2%E1%F7%FC%E6%FB%FF%FD%E1%B3%B2%EE%B23%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%E6%DC%F7%E6%E5%FD%E0%F9%B0%A8%B0%D3%B2%F7%E1%E6%F7%B2%F8%E7%F7%F5%FD%B2%E1a%FE%FD%B2%E1%F7%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%F1%FD%FC%B2%F1%FD%FC%F7%EA%FBa%FC%B2%F3%B2%FB%FC%E6%F7%E0%FC%F7%E6%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%D5%F3%FF%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%D3%FC%E6%F7%E1%B2%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%F1%FD%FF%FB%F7%FC%F1%F7%B2%FE%F3%B2%E2%F3%E0%E6%FB%F6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F1%FD%E0%F7%C1%F1%FD%E0%FF%B0%A8%B0%DE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%FC%FD%B2%E1%F7%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%E2%FD%E0%E3%E7%F7%B2%F7%E1%E6%F3%B2%E2s%F5%FB%FC%F3%B2%FC%FD%B2%F4%FD%E0%FF%F3%B2%E2%F3%E0%E6%F7%B2%B2%F6%F7%B2%E7%FC%B2%E2%F3%E3%E7%F7%E6%F7%B2%C1%D1%DD%C0%DF%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%FC%E1%E5%F7%E0%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E2%FD%FC%F6%F7%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B03%C1a%FE%FD%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%E8%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%B0%A8%B0%C1a%FE%FD%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%E8%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C1%E7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%D3%E7%E6%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%FC%FE%EB%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%C1%E7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E1%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0s%B2%F6%F7%E1%E2%E7%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B2%C1a%FE%FD%B2%E2%E7%F7%F6%F7%B2%F8%E7%F5%F3%E0%B2%E7%FC%F3%B2%E4%F7%E8%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F3%E4%F7%D3%E7%E6%FD%B0%A8%B0%C1%E7%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E1%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0s%B2%F3%E7%E6%FD%FFs%E6%FB%F1%F3%FF%F7%FC%E6%F7%B2%F6%F7%E1%E2%E7%7B%E1%B2%F6%F7%B2%F1%F3%F6%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%C2%E7%F7%F6%F7%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%E0%B2%FE%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%E6%F3%FC%E6%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%B2%F1%FD%FF%FD%B2%E3%E7%FB%F7%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%CB%FD%E7%DE%F3%E1%E6%C1%F1%FD%E0%F7%B0%A8%B0%DE%F3%B2h%FE%E6%FB%FF%F3%B2%E2%E7%FC%E6%E7%F3%F1%FBa%FC%B2%F5%E7%F3%E0%F6%F3%F6%F3%B2%F7%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D3%F1%E6%FB%E6%EB%D1%FD%FF%E2%FE%EB%B0%A8%B0%CB%F3%B2%FA%F3%B2%E0%F7%F3%FE%FB%E8%F3%F6%FD%B2%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%F6%F3%F6%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%F7%E4%F7%E0%F3%FE%C6%FB%FF%F7%E1%B0%A8%B0%C2%E7%F7%F6%F7%B2%E0%F7%F3%FE%FB%E8%F3%E0%B2%F7%E1%E6%F3%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%F6%F3%F6%B2%F1%E7%F3%FC%E6%F3%E1%B2%E4%F7%F1%F7%E1%B2%E3%E7%FB%F7%E0%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%E0%EB%D3%F5%F3%FB%FC%B0%A8%B0%DC%F7%F1%F7%E1%FB%E6%F3%B2%F3%FE%B2%FF%F7%FC%FD%E1%B2%E7%FC%B2%B7%E1%B7%B2%F6%F7%B2%E0%F7%E1%E2%E7%F7%E1%E6%F3%E1%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%F3%E1%B2%E2%F3%E0%F3%B2%F1%FD%FC%E1%F7%F5%E7%FB%E0%B2%FE%F3%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%BC%B2%C4%E7%F7%FE%E4%F3%B2%F3%B2%FB%FC%E6%F7%FC%E6%F3%E0%FE%FD%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FE%FD%E1%F7%B0%A8%B0%D1%F7%E0%E0%F3%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DD%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%FB%F1%F9%C6%F7%EA%E6%B0%A8%B0%C6%F7%EA%E6%FD%B2%F7%FC%E0%FB%E3%E7%F7%F1%FB%F6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C7%E1%F7%D4%E7%FE%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%F7%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%F1%FBa%FC%B2%E3%E7%F7%B2%E1%F7%E0s%B2%FF%E7%EB%B2h%E6%FB%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%FD%F3%F6%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D1%F3%E0%F5%F3%FC%F6%FD%BC%B2%D7%E1%E2%F7%E0%F7%BE%B2%E2%FD%E0%B2%F4%F3%E4%FD%E0%BC%BC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FD%FB%FC%E6%E1%B0%A8%B0%E2%E7%FC%E6%FD%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F6%FB%F1%F3%E6%F7%C5%FD%E0%F6%B0%A8%B0%C2%E0%FD%E2%FD%E0%F1%FB%FD%FC%F7%B2%E7%FC%F3%B2%E2%F3%FE%F3%F0%E0%F3%B2%FD%B2%F7%EA%E2%E0%F7%E1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%E2%FE%EB%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E2%FD%FC%F6%F7%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%F3%E7%E1%F7%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%C2%F3%E7%E1%F3%E0%B2%F7%FE%B2%E4%7F%F6%F7%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%E0%F7%E4%FB%F7%E5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%DF%FD%E1%E6%E0%F3%E0%B2%FE%F3%E1%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%FE%FD%F3%F6%C4%FB%F6%F7%FD%B0%A8%B0%C0%F7%F1%F3%E0%F5%F3%E0%B2%F7%FE%B2%E4%7F%F6%F7%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F6%FB%F1%F3%E6%F7%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DB%FC%F6%FB%E3%E7%F7%B2%FE%F3%B2%E1%FD%FE%E7%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C1%FD%FE%E7%F1%FBa%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%FB%E0%E1%E6%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C2%E0%FB%FF%F7%E0%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%F7%EA%E6%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C1%FB%F5%E7%FB%F7%FC%E6%F7%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%E0%F7%E4%FB%FD%E7%E1%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B2%E2%E0%F7%E4%FB%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DE%F3%E1%E6%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0H%FE%E6%FB%FF%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%DC%E7%FF%F0%F7%E0%B0%A8%B0%DCh%FF%F7%E0%FD%B2%F6%F7%B2%FE%F3%B2%E2%E0%F7%F5%E7%FC%E6%F3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B0%A8%B0%D1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B0%A8%B0%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%FD%B0%EF%EF
0
Su navegador no es compatible con esta herramienta.

Ikerketa

Dagoeneko jokatu dugu, eta badakigu gaia zein den. Orain, hasiera emango diogu gure ikerketari, informazioa lortuz, eta jarduera taldeka egingo dugu.

Ebaluazioa eta hausnarketa

Ataza amaitu ondoren, gure ikaskuntza-egunerokoan hausnarketa egiteko une bat har dezakegu. Hauek izan daitezke egin ditzakegun galdera batzuk:

  • Zer ikasi dut?
  • Prozesuan zehar zerk harritu nau gehien? Zergatik?
  • Aldatu al dut aurretik nuen iritzirik? Zein?
  • Zer izan da zailena? Zergatik?

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)